Ingezonden brief Volkskrant

Koning Kind

4 februari 2019

In haar column (2 februari j.l.) schrijft Aleid Truiens de volgende zin:
“De reflex van de school was voorspelbaar: klagende ouders gelijk geven, werknemer schorsen. Dit om reputatieschade, die leidt tot minder inschrijvingen, te voorkomen.”
Ik heb vijf jaar in de medezeggenschapsraad van de middelbare school van mijn dochter gezeten en daar heb ik altijd betoogd dat dit een grote misvatting is.
Ik denk dat het zo werkt. Zodra bekend wordt dat een school strikt en rechtvaardig zijn leerlingen behandelt en notoire etterbakken de wacht aanzegt en zéker niet de ouders gelijk geeft, dan zal het aantal inschrijvingen van fatsoenlijke ouders met fatsoenlijke kinderen sterk toenemen. De school zal er wel bij varen. Wedden?
Truiens schrijft verderop iets over het handhaven van regels. Doe dat gewoon. Wie de regels overtreedt kan gaan. Weer zal dat eerder tot méér dan minder inschrijvingen leiden.