Ingezonden brief Volkskrant

Generatiekloof.

3 januari 2020

In het (redactionele) commentaar van 3 januari j.l. van Sander van Walsum spreekt hij over de babyboomers als een homogene groep die collectief verantwoordelijk is voor van alles en nog wat. Mijns inziens maakt hij zich schuldig aan ordinaire leeftijdsdiscriminatie. Met name een zin als: “Daarmee kon echter niet het vacuüm worden opgevuld dat de kerken hebben nagelaten. De babyboomers en hun nazaten leven in geestelijke schraalheid te midden van materiële weelde.” geeft blijk van een clichématig denken dat mij zorgen baart. Als de redactie van de Volkskrant (collectief) werkelijk zo denkt, vind ik dat verontrustend.
Graag iets meer nuance. Ik denk dat er meer onenigheid is binnen groepen jongeren of ouderen, dan tússen jongeren en ouderen. In beide groepen zijn er individuen die al dan niet voor milieumaatregelen zijn. En mij wegzetten als iemand die leeft “in geestelijke schraalheid” is dom en beledigend.

(ik ben van 1953)