Gezeik

Ze doen het weer . . .

3 maart 2020

De NOS meldt:

“Er komt een speciale crisismanager om de grote achterstanden bij de asielaanvragen weg te werken. Gisteren kwam naar buiten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND veel meer geld kwijt is aan dwangsommen vanwege trage asielprocedures dan eerder was gemeld.”

Zie hier.

Er zijn te weinig mensen op de werkvloer en wat doen we? Een manager aanstellen.
Als je jarenlang bezuinigt, komen de achterstanden vanzelf. Maar een manager helpt echt niet, hoe je die figuur ook noemt.