Gezeik

Ze doen het weer . . .

De NOS meldt: “Er komt een speciale crisismanager om de grote achterstanden bij de asielaanvragen weg te werken. Gisteren kwam naar buiten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND veel meer geld kwijt is aan dwangsommen vanwege trage asielprocedures dan eerder was gemeld.” Zie hier. Er zijn te weinig mensen op de werkvloer en wat doen […]

Continue Reading...