Ingezonden brief VK (geplaatst, maar aangepast)

Boete voor de Belastingdienst

9 december 2021

De Belastingdienst moet een boete betalen omdat de Belastingdienst een, door de Tweede Kamer aangenomen, extreem rigide wet ook rigide heeft uitgevoerd, gesanctioneerd door de raad van State (Amalia, pas op!).
Ik stel voor om de boete te verhalen op de kamerleden die vóór die wet hebben gestemd. Als ik me goed herinner was dat ook P. Omtzigt.

Dit hebben ze er van gemaakt:

Boete

De Belastingdienst krijgt een boete van 2,75 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor ‘onrechtmatig’ en ‘discriminerend’ gebruik van persoonsgegevens in de toeslagenaffaire (Ten eerste, 8/12).
De dienst moet dus een boete betalen omdat de Belastingdienst een door de Tweede Kamer aangenomen extreem rigide wet, ook rigide heeft uitgevoerd. En die dienst is nu gesanctioneerd door de AP. Ik stel voor om de boete te verhalen op de Kamerleden die vóór die wet hebben gestemd.

Jan van Londen, Lochem

Ik vind het jammer. Sanctioneren is niet alleen “bestraffen”, maar in de eerste plaats “goedkeuren”, “bekrachtigen”. En dat bedoelde ik. Dát heeft de Raad van State gedaan, vele malen.  Ik ben een beetje teleurgesteld in de volkskrantredacteur.