Ingezonden brief Volkskrant

Betweters?

14 maart 2019

In het opiniestuk van Ricus van der Kwast (Volkskrant, O&D, 14 maart j.l.) maakt Van der Kwast de kachel aan met “de Nederlanders”. Daar waar het zijn kritiek op de sentimenten van de Intertoys-klanten en de PVV betreft kan ik hem volgen en ben ik het wel met hem eens.
Alleen dat filantropie een beter iets is dan hogere belastingen ben ik in het geheel niet met hem eens. Als die rijken, die zoveel geld hebben dat ze het nooit meer op kunnen maken, echt zo begaan waren met de samenleving hadden ze wel bij de politiek gepleit voor hogere belastingen.
Zo nu en dan wat weggeven lijkt een mooi gebaar, maar getuigt eigenlijk alleen van neerbuigendheid jegens de samenleving.