Ingezonden brief Volkskrant

Uitstel verkiezingen.

23 mei 2020

Minister Ollongren zegt: “Het is niet uitgesloten dat vanwege de coronacrisis de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar worden uitgesteld.” Ollongren, lid van D66, de partij die zichzelf altijd afficheert als de “kampioen van de democratie” begaat hier een democratische doodzonde. Een toevallige meerderheid in een parlement zou op deze manier “eeuwig” aan de macht kunnen blijven.
Niet doen dus, je moet het niet eens willen overwegen.

De brief is niet geplaatst, maar bijna wél, hieronder de reactie van de VK:

Geachte lezer,

Hartelijk dank voor uw brief die wij in goede orde hebben ontvangen.
Wij hebben uw reactie meteen gereed gemaakt voor publicatie in de krant. Door ruimtegebrek is het ons echter niet gelukt uw brief te publiceren. Wij ontvangen wekelijks een paar honderd brieven en kunnen daarvan maar enkele tientallen plaatsen in Geachte Redactie en op de U-pagina.
Tot op de dag van vandaag haalde uw brief de kolommen niet. Het is nu te laat deze alsnog te plaatsen.

Wij betreuren deze gang van zaken en hopen een volgende keer wel tot publicatie over te gaan.

Met vriendelijke groet,
Brievenredactie de Volkskrant