Ingezonden brief Volkskrant

Wifi-me-wel/niet-register

1 juni 2019

In het artikel in de VK van zaterdag wordt beschreven dat gemeenten hun bezoekers volgen via het wifi-signaal van hun telefoons. Daar wordt die bezoeker dan al dan niet voor gewaarschuwd. Dat de branchevereniging zelf eigenlijk ook vindt dat dit gewoon niet kan, wordt treffend bewezen door het feit dat ze “werkt aan een wifi-me-niet-register”.
Maar dezelfde denkfout wordt gemaakt als bij het bel-me-niet-register. Er zou geen bel-me-niet-register moeten zijn, maar een bel-me-WEL-register. Ook hier geldt dat. Maar nog beter zou het zijn als dit soort praktijken gewoon verboden waren.